top of page

Vår store visjon

Hvorfor denne båten? Det er ganske enkelt. Mindre fattigdom og CO2 i atmosfæren. Og frihet til å dra hvor du vil.

Elbåten Freepower Solar Boat lanseres først på det skandinaviske markedet. Men for å gjøre virkelig nytte til å få redusert CO2 utslipp og fattigdom, er visjonen vår å utvikle en versjon av Freepower som passer brukerne i utviklingsland som har båten som levebrød. Den vil bli finansiert gjennom mikrolån, ved at man i stedet for å kjøpe fossilt drivstoff hver dag, betaler tilbake på lånet for anskaffelsen av Freepower, alt styrt gjennom en app.

 

 

Resultatet er mer penger til overs for båteieren og mindre CO2 i atmosfæren! Et skritt nærmere en løsning på å bekjempe fattigdom og redde planeten vår.

Lokale fiskere i Beruwala fiskehavn, Sri Lanka ved siden av sine fiskebåter.

Problemet vårt i dag

Warmearth.png

Global oppvarming

Småskala fiske står for 350 millioner tonn CO2 / år

 

Fritidsbåter i Skandinavia står for 450 000 tonn CO2 / år.

Begger.png

Fattigdom

Drivstoffkostnader er et stort problem for fattige fiskere i bunnen av den økonomiske pyramiden

Deadfish.png

Marine livet dør

Lokalt marint liv er truet av giftige utslipp

Korallrev blekner og dør på grunn av stigende vanntemperatur.

Freepower® bidrar med en løsning

Freepower® Solar Boat er 100% selvforsynt med energi fra solen. Dette bidrar til at:

earth.png

Global oppvarming reduserer

Ved reduksjon av klimagasser

Person-money.png

Fattigdommen avtar

Sparer penger for fattige fiskere

Fish.png

Marint livsmiljø forbedres

Reduksjon av fossile avgasser i havet

Målgruppe

Fiskere, handelsmenn og andre som tilbyr lokal transport på vann som lever i bunnen av den økonomiske pyramiden  (BoP)

Validering av markedet

Bærekraftsmål

7 av 17 FNs mål for bærekraftig utvikling 2030

UN goal 1 No Poverty
UN goal 12 Responsible consumption and production
UN goal 7 Affordable an clean energy
UN goal 8 Decent work and economic growth
UN goal 9 Industry, innovation and infrastructure
UN Goal 13 Climate action
UN goal 14 Life below water

Målgruppe

Fiskere, handelsmenn og andre som tilbyr lokal transport på vann som lever i bunnen av den økonomiske pyramiden  (BoP)

Målgrupper

Markedet er stort, og brukerne bruker båtene sine hver dag mest i forbindelse med sitt levebrød. Dette betyr at de miljømessige og økonomiske gevinstene maksimeres. Som bonus vil brukerene få strøm til å lade annen elektronisk utstyr, som telefoner og lys.

Fiske

Fattige fiskere som eier båten sin i dag, men som bruker en tredjedel av inntekten på drivstoff. Hen forsørger familien sin ved ved å fiske. Samfunnet hen tilhører er avhengig av bra fangst, så mange mennesker i hans krets er avhengige av hans innsats for å få fisk.

 

De er ute og fisker 6 dager i uken, karbonavtrykket er derfor stort. Drivstoffet importeres i mange land  og med sin reise dit vil ha allerede skapt et stort karbonavtrykk lenge før det blir raffinert og brukt som drivstoff i båter. Importert drivstoff har ofte en høy og uforutsigbar pris som gjør det vanskelig for fiskere å budsjettere.

 

Et vanlig problem er at fangsten ofte varierer i mengde fra en tur til en annen. For fiskeren betyr det at de ofte går ut for å fiske uten å få fisk, men må fortsatt betale for drivstoff. Med elbåten Freepower kan de komme tilbake uten fangst uten å måtte betale for drivstoff.

 

Handelsmenn/kvinner

En person som bruker vannveien for å selge sine varer i byer eller landsbyer, men synes det er et styr å fylle opp bensintanken og bære rundt på tunge bensindunker. Støyet fra båtmotor er forstyrrende og byr på problemer med å kommunisere med kundene sine som står på land. Når motoren går i stykker eller trenger service, er hen avhengig av andre for å fikse den.

 

En elbåt drevet på energi fra solceller vil løse disse problemene og dessuten ha energi til å lyse opp båten slik at hen kan selge sine varer på kvelden.

 

Transport

Byer eller landsbyer som tilbyr transport av varer eller mennesker i lokale elver eller kanaler og som ønsker å beskytte miljøet og spare penger.

 

Selvstendig næringsdrivende som ønsker å starte en båttaxi, men synes det er for dyrt og vanskelig å få tak i drivstoff på grunn av dårlig tilgjengelighet. Godstransport i beskyttede farvann der fossile brenselsmotorer er forbudt.

Målgruppe

Fiskere, handelsmenn og andre som tilbyr lokal transport på vann som lever i bunnen av den økonomiske pyramiden  (BoP)

Markedsplan

localdealer.png

Lokale forhandlere

Bærekraftig marked via inkluderende lokal virksomhet

microloan.png

Mikrolån

Finansieres til kjøper via mikrolån

coins.png

Forskuddsbetalte dagsturer

Små gjentagende betalinger

battery.png

Program for batterigjenvinning

Langsiktig kundeforbindelse

bottom of page