top of page

Vår sekretesspolicy

Freepower strävar att inte använda fler personuppgifter än nödvändigt. För att erbjuda en bra användarupplevelse behöver Freepower samla in en del personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter Freepower använder och hur de lagras på ett säkert sätt.

 

Behandling av personuppgifter

Freepower samlar aldrig in eller lagrar personuppgifter utan besökarens samtycke. Det är frivilligt för den som besöker websidorna och uppge personupplysningar i förbindelse med tjänster t.ex. att motta nyhetsbrev.

Freepower hanterar själva websidan och står för all utveckling och hantering av informationen. Vi använder Wix som webbsideleverantör för www.freepower.no. All information och personuppgifter som samlas in på websidan lagras på webbsideleverantörens server. Det är endast Freepower och Wix som har tillgång till informationen som är lagrad på servern.

 

Webbsidastatistik

Vi använder Visitor Analytics och Google Analytics på vår websida för att ta fram avidentifierad statistik som hjälper oss att förbättra websidan så att den blir mer användarvänlig. Information som samlas in är t.ex. hur många som besöker de olika sidorna, hur länge besöket varar och vilken nätläsare som används. Freepower kan inte spåra upplysningarna tillbaks till den enskilda användaren. Informationen som samlas in av detta verktyget lämnas aldrig ut till andra aktörer.

 

Kakor (Eng. Cookies)

När du besöker www.freepower.no registreras information om ditt besök via en så kallad kaka. En kaka är en liten fil som lagras i din webläsare som innehåller information om vår websida t.ex. när du besökte vår sida sist eller data som du skrivit in i ett formulär hos oss. Filen är inte skadlig och innehåller inga virus. Informationen som samlas in på freepower.no kommer aldrig, under några omständigheter, att delas eller säljas till andra. Vi använder informationen för att analysera användarmönster i Wix Visitor Anaytics och Google Analytics. Informationen i en kaka kan heller inte identifiera dig som person.

 

Nyhetsbrev och kommunikation med kunder

Freepower sänder ut nyhetsbrev via e-post. För att vi skall kunna sända e-post måste du ange en e-postadress. E-postadressen lagras i en datasamling på Wix sina serverar som Freepower använder för lagring av kontaktinfo till nyhetsbrevmottagare. E-postadressen delas inte med andra och raderas när du säger upp abonnemanget. Freepower använder Wix för utsändning av nyhetsbrev.

 

För att skriva upp på listan som intresserad köpare av Freepower måste du ange namn och en e-postadress för att vi ska kunna kontakta dig ang. produkten. Vi använder också informationen om totala antal intresserade köpare i listan för att föra statistik över marknadsintresset. Personuppgifterna i listan delas aldrig ut till andra. Listan lagras i en datasamling på Wix sina serverar som Freepower använder för lagring av kontaktinfo till intresserade köpare. 

 

Vid köp av produkter från Freepower från vår websida lagrar vi personuppgifter som behövs för fakturering och bokföring i vårt bokföringssystem. Freepower använder Visma eEconomy som bokföringssystem. Det är endast Freepower och Visma som har tillgång till personuppgifterna. Kontaktuppgifter till våra kunder lagras i vår kundlogg som lagras på en egen folder på DropBox som Freepower använder som säker databas.

 

Vi hänvisar till marknadsföringslagen §15 och kommunicerar via e-post om tjänster vi tidigare levererat.

 

Marknadsundersökningar

Freepower genomför ibland marknadsundersökningar för att utveckla produkter som täcker marknadens behov. Freepower genomför undersökningarna internt. Vi kommer alltid att informera om syftet med undersökningen och huruvida den är anonym eller ej. Upplysningarna i undersökningarna blir inte använda eller delade på annat sätt än det som är angett i undersökningen.

Vid anonyma undersökningar samlas inga personupplysningar som kan kopplas till dig. Vid identifierbara undersökningar kan Freepower identifiera de som har besvarat undersökningen.

 

E-post och telefon

Freepower använder e-post och telefon i det dagliga arbetet. Vi registrerar inga samtal men de sista samtalen är synliga på telefonen. Vi gör er uppmärksamma på att vanlig e-post är okrypterad.  

 

Rättigheter

Alla som frågor har rätt att få information om vår behandling av deras personupplysningar. Freepower har uppgett detta i denna Integritetspolicyen och vill hänvisa till den vid eventuella förfågor. De som är registrerad i en av Freepowers datasamlingar på Wix, har rätt till insyn i egna upplysningar samt rätt att få korrigerad oriktiga, ofullständiga upplysningar eller raderad helt.

 

Kontakta Freepower på info@freepower.no i ett sådant ärende.

bottom of page