top of page

Vår stora vision

Varför behövs denna båt? Det är ganska enkelt. Mindre CO2 och minskad fattigdom. Och frihet att åka var du vill.

Freepower Solar Boat lanseras först på den skandinaviska marknaden. Men för att göra verklig nytta med CO2 och fattigdom så är vår vision att utveckla en version av Freepower som passar de som har behov av en båt som används dagligen till att försörja sig med. Den kommer att bli finansierad genom mikrolån så att man istället för att köpa fossilt bränsle varje dag betalar tillbaka på mikrolånet via en app.

Resultatet är mer pengar över till båtägaren och mindre CO2 i atmosfären! Ett steg närmare en lösning på fattigdom och räddning av planeten.

Lokala fiskare brevid sina fiskebåtar i Beruwala fiskehamn, Sri Lanka.

Problemet idag

Warmearth.png

Global uppvärmning

Småskaligt fiske står globalt för 350 miljon ton CO2/år.

 

Fritidsbåtar i Skandinavien står för 450 000 ton CO2/år.

Begger.png

Fattigdom

Bränslekostnaden är ett stort problem för fattiga fiskare i botten på den

ekonomiska pyramiden

Deadfish.png

Marina livet dör ut

Lokala marina arter i känsliga vikar är hotade av giftiga emissioner

Korallreven bleknar och dör vid förhöjning av vattentemperaturen

Freepower® bidrar med en lösning

Freepower® Solar Boat är 100% självförsörjd på energi från solen. Det bidrar till att:

earth.png

Reducera global uppvärmning

Genom minskade växthusgaser

Person-money.png

Minskad fattigdom

Sparar pengar åt fattiga fiskare

Fish.png

Marina livsmiljön förbättras

Reduktion av fossila avgaser i vattnet

Målgrupp

Fiskare, försäljare och andra som erbjuder lokal transport på sjön och som lever i botten på den ekonomiska pyramiden

Marknadsvalidering

Mål

7 av 17 hållbarhetsmål i FN Agenda 2030

UN goal 1 No Poverty
UN goal 12 Responsible consumption and production
UN goal 7 Affordable an clean energy
UN goal 8 Decent work and economic growth
UN goal 9 Industry, innovation and infrastructure
UN Goal 13 Climate action
UN goal 14 Life below water

Målgrupp

Fiskare, försäljare och andra som erbjuder lokal transport på sjön och som lever i botten på den ekonomiska pyramiden

Målgrupp

Marknaden är enorm och de använder båtarna varje dag mest för försörjning. Det betyder att de miljömässiga och ekonomiska vinningarna maximeras. Som bonus får de elektricitet som

kan användas till att ladda telefoner och annan elektronisk utrustning.

Fiske

Fattiga fiskare som äger sin egen båt idag men spenderar en tredjedel av inkomsten på bränsle. Han försörjer sin familj genom fisket. Samhället han tillhör är beroende av bra fångst, så många människor i hans närhet är beroende av hans uppoffring att få fisk.

 

Fiskaren är ute 6 dagar i veckan så hans klimatavtryck är stort. 

Bränslet i många länder är importerat och har skapat ett rejält CO2-avtryck redan före det används som bränsle i båtar. Importerat bränsle har ett högt och varierande pris som gör att det är svårt att budgetera kostnader för det. 

 

Ett vanligt problem är att fångsten varierar mycket från en tur till en annan. För fiskaren betyder det att de ibland går ut o fiskar utan att få någon fångst men de måste fortfarande betala bränsle. Med Freepower kan de återvända fångstlös utan att betala bränsle!

 

Försäljning

En person som säljer och byter varor via floder och kanaler i byar eller på landet men tycker det är krångligt att tanka upp och släpa runt på bensindunkar varje dag. Ljudet är störande eftersom hen har problem att kommunicera med kunderna på land. När motorn går sönder eller behöver service blir hen beroende av andra för att få den lagad.

En solcellsbåt löser alla dessa problem och dessutom har ström att driva t.ex. belysning så att hen kan lysa upp varorna i båten vilket möjliggör försäljning även nattetid.

 

Transport

Städer eller byar som erbjuder transport av varor eller människor via lokala vattenvägar och som vill skydda miljön och spara pengar. Egenföretagare som vill starta vattentaxi men som tycker det är för dyrt eller svårt att få tag i bränsle beroende på begränsad tillgång eller långa avstånd. Godstransporter i miljöskyddade vatten där fossila motorer är förbjudna.

Målgrupp

Fiskare, försäljare och andra som erbjuder lokal transport på sjön och som lever i botten på den ekonomiska pyramiden

Marknadsplan

localdealer.png

Lokala förhandlare

Hållbar marknad via inkluderad affärsmodell

microloan.png

Mikrolån

Finansierad till köparen via mikrolån

coins.png

Förskottsbetalade dagsturer

Små återkommande betalningar

battery.png

Program för Batteriåtervinning

Långsiktiga kundforhållande

bottom of page